N272 Beek en Donk - Gemert

Effectentabel Locatie 8: Doorstroming Peeleindseweg – West-Om

In de onderstaande tabellen vindt u informatie over de onderzochte varianten en de verschillende effecten.

Toelichting op varianten locatie 8

Variant Toelichting
D1

Rijbaan wordt gewijzigd van een 1x2 rijbaan zonder middenberm naar 2x2 rijstroken met middenberm.  
Snelfietspad langs noordzijde. Parallelweg langs de zuidzijde om in/uitritten te beperken en waardoor landbouwverkeer van de hoofdrijbaan af gaat. Opheffen kruispunt Drie Ossensteeg / Derde Steeg. 

D2

Rijbaan wordt gewijzigd van een 1x2 rijbaan zonder middenberm naar 2x2 rijstroken met middenberm.  
Snelfietspad langs noordzijde. Landbouwverkeer blijft op de hoofdrijbaan. Opheffen kruispunt Drie Ossensteeg / Derde Steeg. 

D3 Rijbaan wordt gewijzigd van een 1x2 rijbaan zonder middenberm naar 2x1 rijstrook met middenberm. Snelfietspad langs noordzijde. Parallelweg langs de zuidzijde om in/uitritten te beperken en waardoor landbouwverkeer van de hoofdrijbaan af gaat. Opheffen kruispunt Drie Ossensteeg / Derde Steeg. 
D4* Rijbaan wordt gewijzigd van een 1x2 rijbaan zonder middenberm naar 2x1 rijstrook met middenberm. Snelfietspad langs noordzijde. Parallelweg langs de zuidzijde tussen champignonkwekerij en kruising West-Om. Opheffen kruispunt Drie Ossensteeg / Derde Steeg. 

 

Beoordelingsschaal effecten

Effectscore

Toelichting

+++

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie

++

Positief ten opzichte van de referentiesituatie

+

Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie

0

Vergelijkbare effecten met de referentiesituatie

-

Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- -

Negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- - -

Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

 

Effectentabel locatie 8
Onderwerp Aspect D1 D2 D3 D4
Verkeer Bereikbaarheid  0 - 0 0
Verkeers-veiligheid Verkeersveiligheid kruispunten en wegvakken  +++ + +++ ++
Bodem  Bodemlocaties  + + + +
  Wegbermen - - - -
Grondwater Grondwaterkwaliteit - - - -
  Oppervlaktewater-kwaliteit - - - -
Natuur Natuurnetwerk Brabant (NNB)* --- --- --- ---
  Ruimtebeslag --- --- --- ---
  Barrièrewerking - - - -
  Bossen en beplantingen* --- --- --- ---
Landschap Effect op de landschaps-karakteristieken  --- -- --- --
  Effect op de landschaps-elementen  --- -- --- --
Cultuurhistorie  Effect op de cultuurhistorische waarden   --- -- --- --
Archeologie Effect op de bekende waarden en hoge verwachtings-waarden  -- -- -- --
Geluid Geluidsbelast oppervlak totaal      > 50 dB (ha) + + + +
  Landbouw -- -- -- --
  Recreatie 0 -- 0 --
Duurzaamheid Duurzaamheid + (9,3) + (9,2) + (15,8) ++ (18,3)

*Aspecten die bij alle varianten geen effect hebben, zijn niet opgenomen in de tabel.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.