N272 Beek en Donk - Gemert

Aanleiding

Waarom

In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Positieve ontwikkelingen, die wel tot gevolg hebben dat er meer verkeer gebruik zal maken van de N272. De provincie Noord-Brabant heeft daarom laten onderzoeken hoe het verkeer zich tot circa 2040 gaat ontwikkelen, welke gevolgen dit kan hebben voor de wegen in de omgeving en welke verbetermaatregelen eventueel genomen moeten worden. 

Doelen

De aanpak van de N272 draagt bij aan de volgende doelen:

  • Het verhogen van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.
  • Het verminderen van sluipverkeer, om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten.
  • Het verbeteren van de doorstroming van verkeer, met name richting de N279.

Proces 

In het uitgevoerde onderzoek was in eerste instantie ook de ontwikkeling van het verkeer op en rond de N615 meegenomen. Op basis van het onderzoek was het de bedoeling om ook de N615 ook bestendiger te maken voor de toekomst. Voor het gedeelte van de N272 zijn de provincie en gemeente Gemert-Bakel het eens over de gekozen oplossing. Daar kunnen we nu de vervolgstap zetten. Helaas is er voor de N615 nog geen overeenstemming over de oplossing. Daarom hebben we besloten de N272 los te koppelen van het project N615. Het project zoals het nu zal worden uitgevoerd loopt vanaf de rotonde met de N279. 

Gesprekken over de N615 zijn weer opgestart, maar geen onderdeel van project N272.

Terugblik: het voorkeursalternatief

De plannen die de provincie op basis van gesprekken met de gemeenten en de ideeën van omwonenden heeft gemaakt, zijn vastgelegd in een zogenaamd voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA is eind 2021 vastgesteld. Eind 2022 is een nieuw projectteam aangesteld om het project uit te voeren. Aanvullende wensen vanuit de gemeenten, andere inzichten van het team en een nieuwe versie van het verkeersmodel (BBMA 2022) maken dat het VKA nog een keer goed bekeken wordt. Ook de aansluiting met de snelfietsroutes naar Eindhoven en Helmond verdienen een goede plek in het ontwerp. Het projectteam neemt tot de zomer van 2024 de tijd om het VKA, waar mogelijk, te verbeteren en opnieuw vast te stellen. Bij eventuele wijzigingen vragen wij mensen uit de omgeving van de N272 nogmaals om hun mening.

 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen