N272 Beek en Donk - Gemert

Effectentabel Locatie 7: Veiligheid kruising Heijtsveld

In de onderstaande tabellen vindt u informatie over de onderzochte varianten en de verschillende effecten. 

Toelichting op varianten locatie 7

Variant Toelichting
F3 Reconstructie kruispunt tot enkelstrooksrotonde, wegvak Oudestraat – Heijtsveld van 1x2 rijstroken zonder middenberm naar 2x1 rijstrook met middenberm. 

 

Beoordelingsschaal effecten

Effectscore

Toelichting

+++

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie

++

Positief ten opzichte van de referentiesituatie

+

Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie

0

Vergelijkbare effecten met de referentiesituatie

-

Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- -

Negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- - -

Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

 

Effectentabel locatie 7

Onderwerp Aspect F3
Verkeers-veiligheid Verkeersveiligheid kruispunten en wegvakken  +++
Grondwater Grondwaterkwaliteit  -
Oppervlaktewater Oppervlaktewater-kwaliteit  -
Natuur Ruimtebeslag  ---
Landschap Effect op de landschaps-karakteristieken  --
  Effect op de landschaps-elementen  --
Archeologie  Effect op de bekende waarden en hoge verwachtings-waarden   -
Geluid Geluidsbelast oppervlak totaal      > 50 dB (ha)  -
  Landbouw -

*Aspecten die bij alle varianten geen effect hebben, zijn niet opgenomen in de tabel.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen