N272 Beek en Donk - Gemert

Effectentabel Locatie 3: Wachttijden rotonde West-Om

In de onderstaande tabellen vindt u informatie over de onderzochte varianten en de verschillende effecten. 

Toelichting op varianten locatie 3

Variant Toelichting
E1 Reconstructie rotonde tot 3-taks turborotonde, fietsoversteek en aansluiting Broekstraat vervalt. 
E2 Reconstructie rotonde tot kruispunt met verkeerslichten, fietsoversteek en aansluiting Broekstraat vervalt. 
E3 Reconstructie rotonde tot 4-taks turborotonde (inclusief aansluiting Broekstraat), fietsoversteek wordt fietstunnel. 
E4 Reconstructie rotonde tot een kruispunt met verkeerslichten, inclusief aansluiting Broekstraat en fietsoversteek 

 

Beoordelingsschaal effecten

Effectscore

Toelichting

+++

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie

++

Positief ten opzichte van de referentiesituatie

+

Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie

0

Vergelijkbare effecten met de referentiesituatie

-

Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- -

Negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- - -

Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

 

Effectentabel locatie 3

Onderwerp Aspect E1 E2 E3 E4
Verkeer  Bereikbaarheid +++ ++ ++ ++
Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid kruispunten en wegvakken  ++ 0 + -
Bodem Bodemlocaties + + + +
Grondwater Grondwaterkwaliteit - - - -
Oppervlaktewater Oppervlaktewater-kwaliteit - - - -
  Waterberging - - - -
Natuur Ruimtebeslag  --- --- --- ---
  Barrièrewerking - - - -
  Bossen en beplantingen*  --- --- --- ---
Landschap Effect op de landschaps-karakteristieken  0 0 -- -
  Effect op de landschaps-elementen  -- -- -- --
Cultuurhistorie  Effect op de cultuurhistorische waarden   0 0 - 0
Archeologie Effect op de bekende waarden en hoge verwachtings-waarden   - - --- --
Geluid Geluidsbelast oppervlak totaal      > 50 dB (ha)  ++ + ++ +
  Landbouw  -- -- -- --
  Recreatie - - 0 0
Duurzaamheid Duurzaamheid ++ (22,0) + (16,2) + (10,1) + (13,3)

 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.