Locatie 5: Doorstroming Peeleindseweg – West-Om

In de omgeving van de N272 tussen de Peeleindseweg en West-Om is de verwachting dat de weg in de toekomst te druk wordt. Daarom is hier ook onderzoek naar gedaan.

Welke oplossingen zijn onderzocht?

Er zijn oplossingen onderzocht met één en twee rijstroken per richting.

In beide oplossingsrichtingen wordt gekeken naar een gescheiden rijbaan en een parallelweg aan de zuidzijde voor landbouwverkeer en aanwonenden.

Welke oplossing heeft de voorkeur?

Schetsontwerp voorgestelde oplossing

Wij stellen voor dit deel van de N272 voor één rijstrook per richting, met middenberm. Volgens de verkeersprognose en de huidige inzichten zou dit voldoende moeten zijn tot in ieder geval 2040. Een keuze voor twee rijstroken per richting biedt meer zekerheid voor een langere periode, maar het is niet zeker of dit in de toekomst daadwerkelijk nodig is. Met twee rijstroken per richting is de oplossing meer toekomstbestendig, maar wel met grotere impact op natuur, grondverwerving en de kosten.

Bekijk de tabel voor een overzicht van alle effecten tussen de beide varianten.

 

Bovenstaande informatie is gebaseerd op het ontwerp dat in 2021 is vastgesteld. De genoemde plannen worden op dit moment opnieuw onderzocht aan de hand van nieuwe verkeerscijfers en nieuwe inzichten vanuit de omgeving.

Wanneer er meer duidelijk is over de aanpassingen in het ontwerp, passen we de informatie aan. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen