Kruising Peeleindseweg tot West-Om

De kruising Peeleindseweg met de N272 zat oorspronkelijk in de plannen voor de N279. Het ontwerp van de N272 stopte net vóór de Peeleindseweg. We onderzoeken nu daarom ook de beste oplossing voor het kruispunt. De Professor Dondersweg laten we ongemoeid.

Voor het knooppunt Peeleindseweg onderzoeken we welke soort kruispunt het meest wenselijk is; een kruispunt met verkeerslichten of een rotonde. Ook brengen we de mogelijkheden voor een fietstunnel onder de Peeleindseweg in beeld, als onderdeel van de toekomstige snelfietsroute.

We onderzoeken de manier waarop we nabijgelegen bedrijven zoals de champignonkwekerij het beste kunnen ontsluiten. Tot slot bekijken we hoe we fietsers zo veilig mogelijk kunnen laten oversteken in dit gebied.

Een nieuw ontwerp van de kruising N279-N272 is onderdeel van het project N279. Vanaf de Peeleindseweg tot de huidige rotonde met de N279 (model 'berenkuil') voert het projectteam N272 in principe alleen groot onderhoud uit. De aansluiting met de Professor Dondersweg laten wij dan ook ongemoeid. 

Welke oplossing staat nu in het voorkeursalternatief?

Onderstaande informatie is gebaseerd op het ontwerp dat in 2021 is vastgesteld.

Schetsontwerp voorgestelde oplossing

Het voorkeursalternatief voor dit deel van de N272 kiest voor één rijstrook per richting, met middenberm. Volgens de verkeersprognose en de huidige inzichten zou dit voldoende moeten zijn tot in ieder geval 2040. Een keuze voor twee rijstroken per richting biedt meer zekerheid voor een langere periode, maar het is niet zeker of dit in de toekomst daadwerkelijk nodig is. Met twee rijstroken per richting is de oplossing meer toekomstbestendig, maar wel met grotere impact op natuur, grondverwerving en de kosten.

Bekijk de tabel voor een overzicht van alle effecten tussen de beide varianten.

Let op

Het beschreven ontwerp wordt op dit moment opnieuw onderzocht aan de hand van nieuwe verkeerscijfers en nieuwe inzichten vanuit de omgeving.

Wanneer er meer duidelijk is over de aanpassingen in het ontwerp, passen we de informatie aan. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen