Kruising Heijtsveld

Komend vanaf Heijtsveld rijden auto’s de N272 op, zonder rekening te houden met de hoge snelheid en remweg van vrachtwagens. Ook komt op middellange termijn de doorstroom van verkeer in het geding.

Voor het kruispunt met Heijtsveld brengen we aan de hand van de nieuwste verkeerscijfers, uit het nieuwe verkeersmodel (BBMA2022), in beeld of er verbeteringen nodig zijn op het gebied van verkeersafwikkeling of verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door aanleg van een rotonde. 

Welke oplossing staat nu in het voorkeursalternatief?

Onderstaande informatie is gebaseerd op het ontwerp dat in 2021 is vastgesteld.

Schetsontwerp voorgestelde oplossing
​​​​​De geschetste oplossing blijft gelijk aan de bestaande situatie  

In het huidige ontwerp is ervoor gekozen de bestaande situatie te handhaven, dus géén rotonde verder uit te werken. 

Bekijk de tabel voor een overzicht van alle effecten tussen de beide varianten.

Let op

Het beschreven ontwerp wordt op dit moment opnieuw onderzocht aan de hand van nieuwe verkeerscijfers en nieuwe inzichten vanuit de omgeving.

Wanneer er meer duidelijk is over de aanpassingen in het ontwerp, passen we de informatie aan. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen