Locatie 6: Toekomstige snelfietsroute

In de gehele provincie Noord-Brabant wordt gewerkt aan een stelsel van snelfietsroutes. In Brabant zijn daarover afspraken gemaakt tussen provincie en gemeenten. De wens is om ook een snelfietsroute aan te leggen tussen Gemert en Eindhoven.

Welke oplossingen zijn onderzocht?

Het tracé van deze planstudie is een onderdeel van de route tussen Gemert en Eindhoven. Ook bij de plannen voor de N279, inclusief aansluiting bij de Peeleindseweg, wordt rekening gehouden met de snelfietsroute door middel van tunnels.

Er zijn alternatieve tracés voor deze snelfietsroute overwogen, die niet langs de provinciale weg liggen. De meeste gebruikers van een snelfietsroute fietsen echter maar een klein deel van de hele snelfietsroute. Een snelfietsroute werkt het beste als veel fietsers er ook voor kortere routes gebruik van kunnen maken. De route langs de N615 sluit het beste aan op het fietsnetwerk en verbindt de kernen (en daarmee de fietsers) op de meeste directe manier met elkaar. Langs deze weg liggen de dorpen als een kralenketting aan elkaar. Een route die om Beek en Donk heen gaat is niet aantrekkelijk voor de fietsers van en naar Beek en Donk en zal minder fietsers trekken dan de route door Beek en Donk.

Uitvoering van de fietsbrug langs de bestaande Beekse Brug is afhankelijk van te maken afspraken met gemeenten over het realiseren van de gehele snelfietsroute tusssen Gemert en Eindhoven

Welke oplossing heeft de voorkeur?

Schetsontwerp voorgestelde oplossing (deel1)
 
Schetsontwerp voorgestelde oplossing
Schetsontwerp voorgestelde oplossing (deel 2)
 

We hebben de mogelijkheid voor een snelfietspad in twee richtingen aan de noordzijde van de weg onderzocht. Dit omdat het huidige fietspad tussen de N279 (Veghel-Asten) en West-Om al aan de noordzijde van de weg ligt. Ook in de plannen voor de N279 (inclusief kruispunt Peeleindseweg) ligt het fietspad aan de noordzijde.

  • Kruisen N279 en Peeleindseweg: dit valt buiten dit plan. Maar in het plan voor de N279 wordt gekeken naar een tunnel onder de Peeleindseweg door.
  • Verbreding van het huidige fietspad tussen Peeleindseweg en West-Om.

Meer informatie over snelfietsroutes is te vinden op de website: https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/fiets/fietspaden

 

Bovenstaande informatie is gebaseerd op het ontwerp dat in 2021 is vastgesteld. De genoemde plannen worden op dit moment opnieuw onderzocht aan de hand van nieuwe verkeerscijfers en nieuwe inzichten vanuit de omgeving.

Wanneer er meer duidelijk is over de aanpassingen in het ontwerp, passen we de informatie aan. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen