Rotonde Oudestraat

Dit is de enige rotonde op de N272 waarbij fietsers voorrang hebben, omdat deze binnen de bebouwde kom ligt. Dit veroorzaakt verwarring bij het verkeer en gevaarlijke situaties. Ook maken fietsers bij de rotonde gebruik van de hoofdrijbaan, er is geen fysieke afscheiding van het overige verkeer.

Voor de rotonde Oudestraat brengen we de toekomstige verkeersafwikkeling in beeld. We onderzoeken welke kruispuntvorm het meest wenselijk is: een rotonde of een verkeerslicht. De veiligheid voor fietsers heeft daarbij onze speciale aandacht. We hebben oog voor de afwikkeling van het verkeer van Tankstation Maas.

Welke oplossing staat nu in het voorkeursalternatief?

Onderstaande informatie is gebaseerd op het ontwerp dat in 2021 is vastgesteld.

Schetsontwerp voorgestelde oplossing
Schetsontwerp voorgestelde oplossing

In het voorkeursalternatief is gekozen voor vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de Oudestraat/ rotonde. Deze variant heeft iets meer ruimte nodig, maar voorkomt dat fietsers op de Oudestraat, aan beide zijden van de rotonde, over moeten steken.

Bekijk de tabel voor een overzicht van alle effecten tussen de beide varianten.

Let op

De genoemde plannen worden op dit moment opnieuw onderzocht aan de hand van nieuwe verkeerscijfers en nieuwe inzichten vanuit de omgeving.

Wanneer er meer duidelijk is over de aanpassingen in het ontwerp, passen we de informatie aan. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen