Locatie 3B: Veiligheid koude oversteek Eeuwsel

Vanuit de huidige inzichten wordt de fietsoversteek ter hoogte van Eeuwsel als erg onveilig beschouwd. Een koude oversteek is een kruispunt waarbij je de N272 mag oversteken, maar niet mag op- en afrijden.

Wat onderzoeken we op dit moment?

Op dit moment ligt er bij de Eeuwsel een zogeheten ‘koude oversteek’.  Deze oversteek ervaren we als verkeersonveilig en wordt daarom afgesloten. Er moet dan wel een oplossing worden gezocht voor fietsers. Het voornemen is om voor fietsers een fietstunnel te realiseren. We kijken daarvoor naar een locatie ter hoogte van de Eeuwsel en naar een locatie bij de Rips.   

Welke oplossing staat nu in het voorkeursalternatief?

Onderstaande informatie is gebaseerd op het ontwerp dat in 2021 is vastgesteld.

Schetsontwerp voorgestelde oplossing
Schetsontwerp omvormen koude oversteek Eeuwsel tot ongelijkvloerse kruising met fietstunnel

Gezien het grote aantal fietsers, met name schoolgaande jeugd, is opheffen van deze verbinding hier niet aan de orde. Wij stellen voor om een fiets-voetgangerstunnel verder uit te werken. Het fietspad via rotonde Slenk kent weinig draagvlak. In dit voorstel komt er geen mogelijkheid voor direct aanwonenden om met de auto gebruik te maken van de tunnel. Die optie kent hoge extra kosten, voor een heel beperkte groep en draagt ook niet bij aan de veiligheid van de fietsers.

Bekijk de tabel voor een overzicht van alle effecten tussen de beide varianten.

Let op

Het beschreven ontwerp wordt op dit moment opnieuw onderzocht aan de hand van nieuwe verkeerscijfers en nieuwe inzichten vanuit de omgeving.

Wanneer er meer duidelijk is over de aanpassingen in het ontwerp, passen we de informatie aan. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen