Locatie 1: Rotonde West-Om

Het verkeer moet relatief lang wachten bij de rotonde West-Om. Ook zoekt de gemeente Gemert-Bakel in dit gebied naar een locatie voor een OV-hub. Tot slot zijn veilige fietsverbindingen onderwerp van onderzoek. Alles bij elkaar is dit knooppunt het meest complex qua ontwerp.

Rondom de rotonde West-Om spelen verschillende vraagstukken, namelijk:  

  • Het verbeteren van de doorstroming; 

  • Het realiseren van een snelfietsroute met veilige fietsverbindingen; 

  • De verkenning van de gemeente naar een locatie voor een OV-Hub. 

Doorstroming 

Om de doorstroming te verbeteren, is het voornemen nu om een ‘vrije rechtsaffer’ of ‘bypass’ aan te leggen voor het verkeer dat vanaf de richting N279 rechtdoor wil over de rotonde. Dit zorgt ervoor dat de aansluiting vanaf de Broekstraat komt te vervallen. Verkeer vanuit de Broekstraat kan in dat geval de N272 via de Oudestraat bereiken. 

Fietsverkeer 

Het is de wens om tussen Beek en Donk en Gemert een snelfietsroute aan te leggen, die doorloopt tot Helmond en Eindhoven. Deze zal ter hoogte van de rotonde West-om gaan aansluiten op de fietspaden in Gemert. Daarnaast willen we zorgen voor een veilige fietsverbinding vanaf de Broekstraat richting Gemert. In het VKA staat een fietsbrug ingetekend. We brengen momenteel in beeld hoe we de fietsverbindingen op de beste en veiligste manier kunnen vormgeven. 

OV-hub 

Tot slot is de gemeente Gemert-Bakel gestart met een verkenning naar locaties voor een OV-hub. Een van de zoekgebieden ligt ter hoogte van de rotonde West-Om. Samen met de gemeente bekijken we wat de mogelijkheden zijn en waar raakvlakken zitten. De uiteindelijke beslissing over de locatie van de OV-hub ligt bij de gemeente Gemert-Bakel. 

Welke oplossing staat nu in het voorkeursalternatief?

Onderstaande informatie is gebaseerd op het ontwerp dat in 2021 is vastgesteld.

Schetsontwerp voorgestelde oplossing

In het voorkeursalternatief is gekozen voor een turborotonde, zonder aansluiting van de Broekstraat.  De Broekstraat wordt in dit ontwerp verlengd als parallelweg en aangesloten op het kruispunt Peeleindseweg. Door de aanleg van een turborotonde verbetert de doorstroming op de rotonde aanzienlijk, omdat er aan de zuidzijde van de rotonde een aparte strook aangelegd kan worden buiten de rotonde om, voor alle verkeer vanuit Beek en Donk naar de Zuid-Om Gemert.

De gelijkvloerse fietsoversteek wordt vervangen door een fietsbrug. Deze sluit aan op de Broekstraat en de fietsoversteek ter hoogte van de Hazeldonklaan. Een onverhard wandelpad is voorzien tussen de nieuwe fietsbrug West-Om en de Groenendaal. De fietsbrug is vanuit het wandelpad te bereiken middels een trap.

Bekijk de tabel voor een overzicht van alle effecten tussen de varianten.

Let op

Het beschreven ontwerp wordt op dit moment opnieuw onderzocht aan de hand van nieuwe verkeerscijfers en nieuwe inzichten vanuit de omgeving.

Wanneer er meer duidelijk is over de aanpassingen in het ontwerp, passen we de informatie aan. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen