N272 Beek en Donk - Gemert

Reacties leiden tot voorstel om aanpak N272-N615 te wijzigen

19-05-2021 751 keer bekeken

Van 10 tot en met 29 maart 2021 was het via deze website mogelijk om mee te denken over de plannen voor de N272-N615. Van deze mogelijkheid is door veel mensen gebruik gemaakt. Dank daarvoor!

Uw reacties hebben geleid tot wijzigingen in onze plannen. Dit zijn de wijzigingen ten opzichte van het plan dat wij in maart 2021 aan u hebben gepresenteerd:

  1. Het voorstel is om de aansluiting van de Bosscheweg op de N615 niet te verschuiven, maar de weg af te sluiten voor verkeer. Over de situatie rond de Beekse Brug is afgesproken om met de gemeente nog eens goed naar de (on)mogelijkheden te kijken;
  2. We stellen een fiets/voetgangersbrug voor over de N272 in Gemert, iets ten oosten van de rotonde West-Om, op het oude tracé van de Broekstraat;*
  3. Het verbeteren van de kruising Broekkantseweg – N615/Gemertseweg met een kleiner gebruik van ruimte;
  4. Heroverwegen van de afsluiting van de Loopweg op de N615/Gemertseweg: deze komt alleen te vervallen als er goede alternatieve routes zijn;
  5. Verbreding van de nieuwe parallelweg ten zuiden van de N272, tussen Peeleindseweg en huidige Broekstraat.

De (gewijzigde) plannen worden nu ter advisering voorgelegd aan de gemeenten. Daarna neemt de provincie een besluit over het vervolg: wel/niet/deels uitvoeren van het Voorkeursalternatief. Dat heeft ook te maken met het beschikbare budget en mankracht. De provincie Noord-Brabant en haar samenwerkingspartners maken veel plannen, maar kunnen die niet allemaal tegelijk uitvoeren.

Meer informatie

Via de onderstaande documenten kunt u meer lezen over de onderbouwing van de wijzigingen, beantwoording van de reacties en het Voorkeursalternatief:

In onze beantwoording zult u de meeste reacties herkennen. Mocht u alsnog een individuele reactie willen ontvangen op uw inbreng, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt dan een e-mail sturen naar n272@brabant.nl met uw eerdere reactie en het verzoek hierop te reageren.   

*In een eerdere versie van dit bericht werd de volgende voorwaarde gesteld: "Voorwaarde voor de bouw van de brug is wel dat provincie en gemeenten samen afspraken maken waardoor het zeker is dat de gehele snelfietsroute tussen Gemert en Eindhoven er komt." Deze voorwaarde is echter niet van toepassing op de voorgestelde fietsbrug over de N272 in Gemert. De voorwaarde is wel van toepassing op de voorgestelde fietsbrug langs de bestaande Beekse Brug in Beek en Donk. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen