N272 Beek en Donk - Gemert

Update 12 mei

12-05-2021 633 keer bekeken

Wij gaven in een eerder bericht aan op 11 mei een reactie te geven op uw voorstellen en opmerkingen. Ook gaven wij aan u te informeren over de gevolgen voor het voorlopig voorkeursalternatief. Tot onze spijt gaan wij deze planning opnieuw niet halen.

Wij willen het voorlopig voorkeursalternatief zoals eerder gepresenteerd op een aantal punten aanpassen. Dit naar aanleiding van de voorstellen en opmerkingen die via deze website zijn gedaan zijn gedaan in maart. Daarnaast is aanvullend onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van een aantal gronden en objecten in het plangebied gedaan.

De voorgenomen wijzigingen hebben invloed op lokale wegen van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. Daarom hebben we besloten dit eerst te bespreken met de verantwoordelijke wethouders. Dit bestuurlijk overleg vindt volgende week plaats. Bij de keuze voor de uiteindelijke oplossing (het definitieve voorkeursalternatief), spelen zoals eerder vermeld ook uw reacties mee. In de periode na het overleg krijgt u meer informatie over de gemaakte keuzes en een onderbouwing daarvan.

Het spijt ons dat het moment van communiceren nog een keer wordt uitgesteld, maar wij hopen op uw begrip.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op door te bellen naar

06 - 27745193 of te mailen naar N272@brabant.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jeroen van Bremen

Omgevingsmanager provincie Noord-Brabant

Projectteam N615/N272

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen