N272 Beek en Donk - Gemert

Bedankt voor uw reactie

02-04-2021 900 keer bekeken

Tot en met 29 maart 2021 was het via deze website mogelijk om mee te denken over de plannen voor de N272-N615. Van deze mogelijkheid is door veel mensen gebruik gemaakt. Het projectteam bedankt iedereen die op een stelling heeft gereageerd of een reactie bij de plannen heeft achtergelaten.

Er zijn veel opmerkingen gemaakt bij de plannen en ook via de mail zijn nog veel reacties binnen gekomen. U kunt de reacties van anderen op de plannen teruglezen via deze pagina.

Uitkomst stellingen

Benieuwd naar de uitkomst van de stellingen? Bekijk dat op deze pagina. De stemmen zijn gecontroleerd op het (geautomatiseerd) in grote aantallen uitbrengen van stemmen vanuit één gebruiker. Deze stemmen zijn verwijderd voor een juiste weergave van de resultaten.

Wat gebeurt er met onze reacties?

Het projectteam neemt alle reacties door en bekijkt op welke punten de plannen kunnen worden aangevuld of aangepast. Dit bespreekt het team met de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. Eind april deelt het projectteam een reactie via deze website. Mogelijk brengen de gemeenten nog een advies uit over het totaalplan (Voorkeursalternatief) aan de provincie via het College van B&W of de gemeenteraad. Hierbij spelen naast de feiten uit het onderzoek ook de ontvangen reacties mee. Dit betekent niet dat alle reacties ook worden overgenomen. Dit is altijd een afweging van alle belangen.

Uiteindelijk neemt de provincie een besluit over het wel, niet of gedeeltelijk uitvoeren van het Voorkeursalternatief. Het streven is dat de provincie dit besluit voor september 2021 maakt.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Jeroen van Bremen, omgevingsmanager bij de provincie Noord-Brabant, door te bellen naar 06 - 27745193 of te mailen naar N272@brabant.nl

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen