N272 Beek en Donk - Gemert

Veelgestelde vragen

In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Positieve ontwikkelingen, die tot gevolg hebben dat er meer verkeer gebruik zal maken van de N272.  Daarom onderzoekt de provincie Noord-Brabant hoe het verkeer zich de komende 20 tot 30 jaar gaat ontwikkelen, welke gevolgen dit kan hebben voor de deze wegen en welke verbetermaatregelen eventueel genomen moeten worden.

Op dit moment is nog niet bekend waar en wanneer wij welke werkzaamheden gaan uitvoeren. We houden u via deze website op de hoogte.

De planning vindt u op deze pagina: Planning

In de vorige fase is de omgeving actief gevraagd mee te denken over oplossingen. De provincie Noord-Brabant, gemeente Laarbeek en gemeente Gemert-Bakel nodigden inwoners in 2021 uit om mee te denken over de plannen. Inwoners konden tot 29 maart 2021 via deze projectwebsite reageren op stellingen of een reactie achterlaten bij de verschillende locaties. Bekijk de resultaten en lees reacties van anderen terug bij 'over het project' onder resultaten stellingen

Niet alle idee├źn van omwonenden zijn overgenomen. Het is altijd een afweging van alle verschillende belangen. Denk aan verkeersveiligheid, kosten, verwachte toekomstige ontwikkelingen en bestuurlijke wensen. Bij de optimalisatie van het huidige ontwerp zullen wij de omgeving ook weer betrekken. We informeren u o.a. via de nieuwsbrief en deze website. De uiteindelijke beslissing over het definitieve Voorkeursalternatief ligt bij de provincie en de gemeente Gemert-Bakel en gemeente Laarbeek.

De uiteindelijke beslissing over het definitieve Voorkeursalternatief ligt bij de provincie en de gemeente Gemert-Bakel en gemeente Laarbeek. De provincie besluit vervolgens om (delen van) het Voorkeursalternatief wel of niet uit te voeren. Bij deze keuze spelen naast de feiten uit het onderzoek ook reacties van inwoners mee.

Een koude oversteek is een kruispunt waarbij je de N272 mag oversteken, maar niet mag op- en afrijden.

Een snelfietsroute is een fietspad zonder veel bochten en obstakels. Het is een breed en comfortabel pad. Fietsers krijgen er zo veel mogelijk voorrang op gemotoriseerd verkeer en hebben weinig hinder van ander verkeer. Het gaat dus niet om hard fietsen, maar om gemakkelijk doorfietsen.

 

Bij het maken van het ontwerp worden meerdere alternatieven bekeken en gewogen. Het Voorkeursalternatief is de ontwerpvariant die na alle afwegingen als beste uit de bus komt. Deze variant heeft de voorkeur van het projectteam en wordt na overleg binnen de provincie verder uitgewerkt. 

U kunt een samenvatting van het voorkeursalternatief lezen onder 'documenten' op deze website. 

Wij denken van niet. Maar we gaan de situatie goed in de gaten houden. Mocht blijken dat de Broekstraat als sluiproute wordt gebruikt, kunnen alsnog aanvullende maatregelen worden genomen. Dit om het gebruik van de Broekstraat door niet-bestemmingsverkeer te ontmoedigen.

 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen