Locatie 1: Gemertseweg tussen Beekse Brug en N279

Hieronder leest u de plannen die zijn gemaakt voor de N272-N615. Deze plannen zijn nog niet definitief. Zie de planning voor de vervolgstappen. 

De N615 is een route waar verkeer vanuit de hele regio op aansluit. Dit betekent dat er meer verkeer gebruik van maakt dan op omliggende wegen.

Voor wegen met een regionale functie bestaan richtlijnen voor een veilige inrichting. Zo is de snelheidslimiet buiten de bebouwde kom 80km/h passend bij de functie van de weg en het daadwerkelijke gebruik ervan. Ook worden indien mogelijk inritten die rechtstreeks op de weg aansluiten tot een minimum beperkt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Welke oplossingen zijn onderzocht?

  • Het verplaatsen van de komgrens ter hoogte van Biezenweg, waarbij het westelijke deel van de N615 komt te liggen binnen de bebouwde kom. De maximumsnelheid wordt daarmee verlaagd naar 50 km/u.
  • Het aanpassen van de maximum snelheid naar 80km/u buiten de bebouwde kom, op het gedeelte tussen de aansluiting van de N279 en de verplaatste komgrens.
  • Aan de noordzijde van de weg is een snelfietsroute in twee richtingen onderzocht. Ten westen van de aansluiting bij de Broekkantsestraat gaat het om een fietsstraat waar de aanwonenden tevens gebruik van kunnen maken.
  • Aan de zuidzijde wordt een parallelweg onderzocht. Zowel direct langs de N615 als achter de woningen op nummer 20, 22, 24 en 26. Het aantal uitritten en zijwegen op de hoofdrijbaan zou daarmee worden verkleind. Aanleggen van een parallelweg betekent wel dat deze ergens moet worden aangesloten op de hoofdweg. In de onderzochte oplossingen is dat met een rotonde bij de Broekkantsestraat. 

Welke oplossing heeft de voorkeur?

Schetsontwerp voorgestelde oplossing
Schetsontwerp voorgestelde oplossing

Ons voorstel is om de komgrens te verplaatsen ter hoogte van de Biezenweg. De maximum snelheid binnen de bebouwde kom wordt dan 50km/h, buiten de bebouwde kom tot aan de aansluiting van de N279 80km/h. Er komt een zogenaamde ‘komgrensremmer’, die  gelijkwaardig is aan het exemplaar aangelegd op de N615 ter hoogte van de Muzenlaan

Aan de noordzijde is het voorstel om een snelfietsroute in twee richtingen te realiseren. Dit wordt dan ook (gedeeltelijk) een fietststraat, zodat het aantal aansluitingen op de N615 vermindert en de veiligheid verbetert. 

Het voorstel is om de parallelstructuur aan de zuidzijde en rotonde bij de Broekkantsestraat niet aan te leggen. De impact van dit plan op wonen, leefomgeving en natuur weegt niet op tegen de baten. Wel wordt de verkeersveiligheid verbeterd door de aansluiting N615 Broekkantsestraat te vervangen door een voorrangskruispunt met middenberm waarbij fietsers in tweefasen kunnen oversteken. De Loopweg wordt afgesloten om zodoende het aantal aansluitingen te verminderen. Omrijden is mogelijk via de Biezenweg. In overleg met de bewoners wordt bezien of de alternatieve ontsluiting via Biezenweg voldoende geschikt is of gemaakt kan worden en/of een keerlus bij de aansluiting op de N615 noodzakelijk is .  

Bekijk de tabel voor een overzicht van alle effecten tussen de beide varianten.  

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.