N272 Beek en Donk - Gemert

Provincie en Laarbeek onderzoeken twee varianten N615

16-12-2021 924 keer bekeken

Helaas is er nog meer tijd nodig voor het besluit over de beste variant voor de nieuwe inrichting van de N615 door Beek en Donk.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Laarbeek waren voornemens om eind dit jaar een besluit te nemen over de aanpak van de N615 om de leefbaarheid en doorstroming bij met name de Beekse Brug te verbeteren. Dat besluit laat langer op zich wachten. De provincie en de gemeente Laarbeek hebben op 2 december besloten om gezamenlijk en met open vizier de (on)mogelijkheden van twee oplossingsrichtingen nogmaals nader te bekijken.

De twee varianten die worden onderzocht zijn de verlegging van de aansluiting Bosscheweg op de N615 en de afsluiting van de Bosscheweg voor het gemotoriseerd verkeer.

Het probleem bij het verleggen van de weg zijn de cultuurhistorische en natuurbeschermingskaders waardoor de procedure om de weg aan te leggen over landgoed Eyckenlust erg complex is. De kans dat de weg over het landgoed kan aangelegd worden is klein op basis van de huidige kaders. De gemeente Laarbeek heeft een aanvullende juridische analyse laten uitvoeren die mogelijk perspectief biedt. De mogelijkheden van het verleggen van de weg over het landgoed worden daarom nogmaals bekeken.

Omdat het onzeker is of dit succesvol wordt afgerond en provincie en gemeente ook tempo in het proces willen houden, wordt tegelijkertijd de variant waarbij de Bosscheweg wordt afgesloten nader onderzocht. Daarbij wordt bekeken welke gevolgen de afsluiting heeft voor het aantal auto’s en vrachtwagens door Beek en Donk en de opties om de overlast door het extra verkeer te verminderen. 

De provincie en de gemeente Laarbeek vinden het spijtig dat een besluit meer tijd vergt, maar willen alle mogelijkheden zorgvuldig en uitputtend hebben onderzocht. Dit alles ten dienste van het gezamenlijk doel: een optimale oplossing kiezen voor het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op en rond de N615. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen